Waar kunnen wij je mee helpen?

Komen er nieuwe functies of tools beschikbaar voor mij als gevolg van deze overname?

Op dit moment is het te vroeg om specifieke details te geven over hoe de overname zich mogelijk zal ontwikkelen. We zijn enthousiast over de kansen die deze samenwerking biedt en je kunt er zeker van zijn dat eventuele verbeteringen of wijzigingen in de service ruim van tevoren duidelijk worden gecommuniceerd.Let op: op dit moment verandert er niets voor BCM-klanten, aangezien de overname nog steeds onderhevig is aan het verkrijgen van de vereiste regelgevende goedkeuringen van De Nederlandsche Bank (DNB).